HỘI THẢO “CÁC GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG CỦA MỸ CHO CÔNG TRÌNH XANH”