THU HỒI NHIỆT, TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

TIẾT KIỆM CHI PHÍ BẰNG CÁCH SỬ DỤNG LẠI NĂNG LƯỢNG.

Thiết bị của Ridel-Energy tạo ra nước nóng từ năng lượng mà bạn đã tiêu thụ.

Tiết kiệm năng lượng bằng cách khôi phục nhiệt độ lãng phí từ các dụng cụ thiết bị làm lạnh!

1. Chất làm lạnh hấp thụ lượng calo trong thiết bị bay hơi.
2. Chất làm lạnh được nén và sau đó xả ở dạng khí ở nhiệt độ cao
3. Chất làm lạnh đi qua bộ trao đổi chính chìm trong bể nước để trao đổi năng lượng nhiệt . Sau đó chất làm lạnh đi trở lại bình ngưng để hoàn thành chu kỳ làm mát.
4. Khi bạn cần dùng nước nóng, thiết bị sẽ làm nóng nước của bạn bằng cách sử dụng lượng calo của bể chứa

BỂ CHỨA CHO PHÉP VẬN HÀNH CÙNG LÚC QUÁ TRÌNH LÀM LẠNH VÀ SẢN XUẤT NƯỚC NÓNG.

TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG- GIẢM GIÁ THÀNH
TĂNG HIỂU QUẢ LÀM VIỆC CỦA HỆ THỐNG LẠNH

Tiết kiệm tiền

Đảm bảo vệ sinh

Chất lượng làm lạnh

Phí bảo trì thấp

Nâng cao hiệu xuất năng lượng

Giảm thiệt hại trong quá trình làm lạnh


HÌNH SẢN PHẨM ĐẶT TRONG NHÀ

HÌNH SẢN PHẨM ĐẶT NGOÀI TRỜI